Υπηρεσίες

Το κατάστημα μας αναλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
Μελέτη και κατασκευή επαγγελματικού και οικιακού φωτισμού,
καθώς και την έκδοση πιστοποιητικών  (ΔΕΗ)

img3_55 img3_304071823_orig